Rättsområden


Försvarsadvokat

Vi företräder dig som är misstänkt för brott. Du har själv rätt att välja advokat. Jörgen Frisk har oerhört omfattande erfarenhet av komplicerade och långvariga brottmål i hela landet. I Västerbotten har han gjort sig känd som försvarare bland annat i målet om ”Jörnligan”.

Ekobrott, bolags- och skatterätt

Om du är misstänkt för ekonomisk brottslighet, såsom bokföringsbrott och skattebrott, behöver du en advokat som är kunnig inom bolags- och skatterätt. Jörgen Frisk har lång erfarenhet av detta område och har även framgångsrikt drivit mål om styrelseledamots ansvar för aktiebolags förpliktelser till Högsta domstolen.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott, i synnerhet vålds- och sexualbrott, har du rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen i brottmålsprocessen. Du har själv rätt att begära den som du vill ska företräda dig. Du kan läsa mer om målsägandebiträdets arbete här.

Mobbning och trakasserier i skolan

Advokatbyrån är en av de ledande i landet när det gäller skadeståndsrättsliga mål om mobbning (kränkande behandling) och diskriminering (sexuella och rasistiska trakasserier) i skolverksamhet. Du kan läsa mer om mobbing här och om trakasserier här.

 

 

Personskadeärenden

Advokatbyrån hjälper enskilda som har varit med om trafikolyckor genom att reglera ersättning för sveda och värk, lyte och men, kostnader och olägenheter i övrigt samt inkomstförlust i förhållande till försäkringsbolag. Du kan läsa mer om personskadeärenden här.

Familjerätt

Advokatbyrån har mångårig erfarenhet av tvister om vårdnad, boende och umgänge. Du kan läsa mer om vårdnads-, boende och umgängestvister här.

Socialrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde i förvaltningsrättsliga mål som gäller lagarna om psykiatrisk tvångsvård (LPT), rättspsykiatrisk vård (LRV), vård av unga (LVU) och vård av missbrukare (LVM).

Diskrimineringsrätt

Vi har omfattande erfarenhet av mål om diskrimineringsersättning. Du kan läsa mer om olika typer av diskriminering här.