Gå till innehåll

Blogg

Ekobrott, bolags- och skatterätt

Styrelseledamots ansvar för aktiebolagets förpliktelser – HD kommer att pröva frågan

Bristande rättssäkerhet då Skatteverket bedömer personligt betalningsansvar vid konkurs


Brottmål

Häktning med restriktioner: ett allvarligt hot mot människors psykiska hälsa

Försvarsadvokatens vardag i häkte m.m.

Framför eller bakom

Vad utmärker en ”bra” försvarsadvokat?

Brottmålsprocessen och kvinnors mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter bakom lås och bom är något vi måste värna

Hur små fiskar blir till valar i våra domstolar

Ondska – en försvarsadvokats vardag

Är fortkörning ett perdurerande brott och får man skjuta varg i en nödsituation?

Häktning: alltför enkelt och rättsosäkert

Vem åtalar åklagarna då de begår fel i sin tjänsteutövning?

Thomas Quick – något om advokatens roll

Dålig ersättning till dig när rättsväsendet klantat till det

En vecka som fått mig att fundera på straffen i narkotikamål

Rättssäkerheten i brottmål är inte sällan katastrofal


Mobbning och trakasserier i skolan

Vad fungerar mot mobbning?

Föräldrar: era barn har rätt att inte bli mobbade

Föräldrar och barn: stäm skolan när den inte agerar för att stoppa mobbning

Sexuella trakasserier och mobbning är advokaternas ansvar

Kränkningar av arbetstagare på vår största arbetsplats


Personskadeärenden

Försäkringsfall i praktiken

Trafikskadeersättning och kausualitet

Personskadeärenden i domstol


Familjerätt

Vårdnadstvister och HD

Vårdnadstvister och PAS

Våra barn

Barnombud i vårdnadsmål


Diskrimineringsrätt

Vänd dig till advokat om du blir diskriminerad

En framgång för barn med funktionsnedsättning som diskrimineras i skolan