Gå till innehåll

Kostnader

Vi erbjuder fri rådgivning per telefon i 15 minuter.

Om du är i behov av en försvarsadvokat eller målsägandebiträde i brottmålsprocessen står staten för advokatens arvode.

I samband med personskadereglering står försäkringsbolaget för advokatens arvode.


Rättsskydd


I ett civilrättsligt tvistemål, till exempel i en vårdnadstvist eller ett skadeståndsärende som gäller mobbning, kan du utgå från att rättsskyddet i din hemförsäkring täcker 80 % av advokatens kostnader.

För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Om det handlar om en vårdnadsvist gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten har uppstått inom mindre än två år efter det att förhållandet med den andra föräldern upphörde.

Du ska då ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod. En del försäkringar har som regel att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Försäkringsbolagen brukar inte ge förhandsbesked i det enskilda fallet, men i tvistemål brukar ansökan om rättsskydd i regel godkännas.

Om du anlitar oss hjälper vi dig att ansöka om rättsskyddet.


Rättshjälp


Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i juridiska ärenden om du inte kan använda dig av din rättsskyddsförsäkring.

Du får då inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år. Du kan dock oftast inte få rättshjälp i juridiska ärenden som är av mindre omfattning.

Om du är i behov av rättshjälp hjälper vi dig med din ansökan.